E-health is het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Voorbeelden zijn: videocontact met thuiszorgmedewerkers, telemonitoring van patiënten met chronische aandoeningen en online inzage in het eigen gezondheidsdossier. E-health helpt om regie te nemen over de eigen gezondheid.

Online diensten: MijnGezondheid.Net
WSV Teylingen maakt gebruik van de diensten van MijnGezondheid.net. Dit is een online omgeving waarmee u eenvoudig en snel gezondheidszaken bij uw huisarts of apotheek kunt regelen. Alle huisartsen bieden deze service. U kunt een afspraak plannen, medicijnen bestellen, een samenvatting inzien van uw medisch dossier, laboratoriumuitslagen bekijken en online vragen stellen. Naast het patiëntenportaal MijnGezondheid.net kunt u ook gebruik maken van de app MedGemak. Hiermee regelt u nog makkelijker (zonder DigiD) zaken online.

Therapieland
De POH'ers GGZ binnen het wijksamenwerkingsverband werken met online hulpprogramma’s van Therapieland. Deze programma’s bevatten zelfhulpmiddelen voor een aantal psychosociale klachten. Deze vorm van e-health vervangt niet de face-to-face contacten, maar versterken de behandeling. Uw POH'er kan er meer over vertellen.

VIP Samenwerken
VIP Samenwerken is een digitaal communicatiesysteem dat huisartsen en andere aangesloten zorgverleners in staat stelt op een veilige manier informatie uit te wisselen. VIP Live is bedoeld voor patiënten die veel zorg nodig hebben van diverse disciplines. Alle betrokkenen zorgverleners, uzelf en uw mantelzorgers kunnen hiermee beter en makkelijker afstemmen en communiceren.

Onderdeel van VIP samenwerken is: Ik ben VIP. Dit is een app en webportaal (website). Daarmee kunt u als patiënt via een chatfunctie communiceren met zorgverleners, zoals de huisarts en de wijkverpleegkundige. De huisarts kan hierin bijvoorbeeld een gezondheidsplan opstellen en dat met u en uw mantelzorgers delen, of de wijkverpleegkundige kan thuismetingen bijhouden en delen met andere betrokken zorgverleners. Daarnaast heeft u toegang tot uw eigen dossier.