Eerstelijnszorgverleners dienen nauw met elkaar samen te werken om aan de stijgende complexe zorgvragen te voldoen. Lokale samenwerking met de verschillende disciplines is dan ook noodzakelijk om de optimale kwaliteit van zorg te kunnen bieden. WSV Teylingen is een lokaal opererende zorggroep die bestaat uit huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en diëtisten uit Sassenheim, Voorhout en Warmond. De disciplines binnen het wijksamenwerkingsverband werken nauw samen in de zorg voor: COPD, Astma, Hart- en Vaatziekten, Diabetes, Angst- en Stemmingsproblematiek, kwetsbare ouderen, Lage Rugklachten en Incontinentie.

WSV Teylingen heeft als doel het leveren van kwalitatief goede chronische zorg rondom de patiënt en diens netwerk door middel van multidisciplinaire samenwerking. 

Voor een overzicht van alle aangesloten praktijken, klik hier

Zorgverzekeraars
De preferente zorgverzekeraar in het werkgebied van WSV Teylingen is Zorg en Zekerheid. Voor de uitvoering van de zorgprogramma’s is met Zorg en Zekerheid afspraken gemaakt voor wat betreft de instroom van patiënten en de financiering van de zorg.

Rijn en Duin
WSV Teylingen is aangesloten bij Rijn en Duin, de coöperatie van wijksamenwerkingsverbanden en de regio-organisatie voor eerstelijnszorg in Zuid-Holland Noord.