WSV Teylingen heeft twee praktijkondersteuners GGZ (POH GGZ) in dienst. Op deze pagina geven we u meer uitleg over hun werkwijze en wat u van hen kunt verwachten.

Wat is een POH GGZ Jeugd?
Ouders en scholen kunnen zich zorgen maken over de ontwikkeling van een kind of jongere. Waarom is er druk gedrag, angst of een slaapprobleem? De POH GGZ kan met een aantal gesprekken het probleem in kaart brengen en helpen bij eventuele vervolgstappen. De POH GGZ behandelt zelf geen kinderen maar heeft een goed zicht op de voorzieningen voor de jeugd binnen de gemeente.

Wat kunt u van de POH GGZ Jeugd verwachten?
De taak van de POH GGZ Jeugd is het in kaart brengen van psychische en/of psychosociale problemen van uw kind en zijn/haar hulpvraag. Daarnaast kan de POH GGZ ook ondersteunende gesprekken bieden. Wanneer zij inschat dat voor de klachten van uw kind verdere behandeling nodig is, wordt in overleg met uw huisarts en het CJG/JGT bepaald wat voor uw kind de beste behandeling is en waar deze kan plaatsvinden. Zij heeft goed zicht op de diverse verwijsmogelijkheden in deze regio.