Sneller hulp voor jongeren door POH-Jeugd

Lees verder

Wat is nu Ketenzorg?

Lees verder

Zorg en ondersteuning voor ouderen die zelfstandig thuis wonen

Lees verder

Zorg en ondersteuning voor inwoners met Hart- en vaatziekten

Lees verder

WSV Teylingen

 

WSV Teylingen is het samenwerkingsverband van huisartsen, apothekers, diëtisten en fysiotherapeuten in de gemeente Teylingen. WSV Teylingen streeft er naar een betrouwbare partner te zijn voor derden, zoals patiëntenverenigingen, de gemeente, zorgverzekeraars, andere zorgpartners en het sociaal domein. Zij coördineert voor haar aangesloten praktijken de zorgprogramma’s voor de chronische aandoeningen diabetes mellitus type 2, COPD/Astma en (de preventie van) hart- en vaatziekten, ouderenzorg, lage rugklachten, angst- en stemmingsproblematiek en incontinentie.

Deelnemende praktijken