Wat is astma?

Astma is een aandoening van de luchtwegen (buisjes in de longen). Normaal zijn de luchtwegen wijd genoeg om gemakkelijk in en uit te ademen. Bij astma zijn de luchtwegen van tijd tot tijd vernauwd. Er kan minder lucht doorheen, het ademen gaat moeilijker en u wordt benauwd. De vernauwing van de luchtwegen komt doordat ze gevoelig zijn voor bepaalde prikkels. Als reactie op de prikkels trekken de spieren de spiertjes rond de luchtwegen samen. Daardoor worden de luchtwegen nauwer en kunt u minder ademen en uw ademhaling kan piepend klinken.

Hoe herken ik astma?

Bij astma kunt u last hebben van:

·         Periodiek optredende piepende ademhaling
·         Kortademigheid
·         Benauwdheid
·         Hoesten

Het zorgprogramma Astma is voor alle patiënten met astma die onder behandeling zijn van de huisarts en voldoen aan de criteria. U kunt aan uw huisarts vragen of dit voor u van toepassing is. Wanneer u als patiënt deelneemt aan het zorgprogramma Astma wordt u begeleid en ondersteund door uw huisarts en de praktijkondersteuner. Doel van dit programma is om u als patiënt (beter) om te leren gaan met astma en de gevolgen hiervan voor het dagelijkse leven, zodat de kwaliteit van uw leven verbetert.
 
Afhankelijk van uw klachten komt u één of meerdere keren per jaar voor controle bij de praktijkondersteuner en/of de huisarts. Samen met de praktijkondersteuner gaat u de uitkomsten van de controles en de ervaren klachten bespreken en aan de hand hiervan een behandelplan opstellen. In een behandelplan staat onder andere beschreven welke gezondheidsdoelen u zou willen bereiken. De huisarts en de praktijkondersteuner gaan u helpen om uw doelen te bereiken. 
 
Juist bij het leren leven en onder controle krijgen en houden van de astma, is het belangrijk dat u zelf een goed beeld heeft van wat uw gezondheidsdoelen zijn en waar u hulp bij nodig heeft. Om het consult met uw huisarts of praktijkondersteuner goed te laten verlopen, is het verstandig om dit gesprek voor te voor te bereiden, bijvoorbeeld door op papier te zetten welke vragen u heeft.
 
Tijdens de controleafspraken komen de volgende onderdelen aan bod:

Gezonde leefstijl
Astma is een chronische aandoening die van invloed is op uw dagelijks leven. Onder een gezonde leefstijl verstaan we voldoende bewegen, stoppen met roken, gezonde voeding en matig tot geen gebruik van alcohol. Het is dan ook belangrijk dat u ook zelf actief aan de slag gaat om een gezonde leefstijl te hebben en te behouden. Iedere controle zal dit onderwerp worden besproken en krijgt u leefstijladviezen. U kunt worden doorverwezen bijvoorbeeld naar een diëtist of voor deelname aan een stoppen-met-roken programma. 
 
Voldoende bewegen
Regelmatige lichamelijke activiteiten verbetert uw conditie. Voldoende beweging zorgt ervoor dat u zich fitter voelt en meer ontspannen bent. U beweegt voldoende wanneer u minimaal vijf dagen in de week, 30 minuten matig tot intensief beweegt. Bent u jonger dan 18 jaar, dan is 60 minuten bewegen per dag de norm. U beweegt matig intensief wanneer u een iets hogere hartslag krijgt en sneller gaat ademhalen, bijvoorbeeld door te wandelen of te fietsen.
De praktijkondersteuner zal aandacht besteden aan uw beweegpatroon. Indien nodig zal zij u adviezen geven of u doorsturen naar een fysiotherapeut.
 
Stoppen met roken
Roken bij astma maakt uw klachten erger. Bovendien werken uw medicijnen minder goed als u rookt. Dat geldt ook voor meeroken. Het is dus belangrijk dat u stopt met roken en dat er in uw directe omgeving niet wordt gerookt. Stoppen met roken is vaak moeilijk, maar niet onmogelijk. U hoeft het niet alleen te doen. De praktijkondersteuner en huisarts kunnen u hierbij helpen. Zij kunnen u adviezen geven maar weten ook welke hulpmiddelen er zijn en het beste bij u passen.
 
Gezonde voeding
Als u astma heeft, is het belangrijk dat u gezond eet en een gezond gewicht heeft. Dat helpt samen met voldoende beweging mee aan een goede conditie. Veel mensen met astma gebruiken ontstekingsremmers via een inhalator. Door de ontstekingsremmers heeft u een grotere kans op botontkalking. Het is daarom belangrijk dat u genoeg calcium en vitamine D binnenkrijgt. De praktijkondersteuner zal aandacht besteden aan uw voedingspatroon. Indien nodig zal zij u voedingsadviezen geven of u doorsturen naar een diëtist. 
 
De diëtisten in de regio zijn verenigd in het diëtistennetwerk Zuid-Holland Noord. Zij werken samen met huisartsen die verbonden zijn aan WSV Teylingen. Met een verwijzing van uw huisarts biedt een diëtist u begeleiding en behandeling. Er is een speciale regeling met de zorgverzekeraars overeengekomen, zodat de consultkosten van de diëtist niet ten laste van het eigen risico komen.

Geneesmiddelengebruik
Het is belangrijk dat u uw medicatie op de juiste manier gebruikt, zodat deze goed werken. De praktijkondersteuner zal u uitleggen hoe u de voorgeschreven medicatie moet gebruiken en dit samen met u oefenen. Het is belangrijk dat u een verergering van de klachten op tijd herkent en weet wat u dan kunt doen en wanneer u naar de huisartsenpraktijk moet bellen. Neem de medicatie volgens voorschrift in en wijk niet af van de dosering zonder overleg met uw behandelende arts. Wacht niet tot het controleconsult wanneer u vragen heeft over het gebruik van de medicatie. U kunt met vragen over uw medicatie ook altijd bij uw apotheker terecht.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie? Download de patiëntenfolder over astma:
Patiëntenfolder Astma
Patiëntenfolder Astma in eenvoudige taal