Wie neemt deel aan het Zorgprogramma Diabetes mellitus en wat mag u hiervan verwachten?

Het zorgprogramma diabetes mellitus type 2 is voor alle patiënten met diabetes mellitus type 2 die onder behandeling zijn van de huisarts en voldoen aan de criteria. U kunt aan uw huisarts vragen of dit voor u van toepassing is.
 
Wanneer u als patiënt deelneemt aan het zorgprogramma Diabetes mellitus type 2 wordt u begeleid en ondersteund door uw huisarts en de praktijkondersteuner. Doel van dit programma is om u als patiënt (beter) om te leren gaan met de diabetes en de gevolgen hiervan voor het dagelijkse leven, zodat de kwaliteit van uw leven verbetert. Maar ook om de gevolgen van de ziekte te behandelen, vervolgen en erger te voorkomen.
 
Een tot viermaal per jaar komt u voor controle bij de praktijkondersteuner en/of de huisarts. Samen met de praktijkondersteuner gaat u de uitkomsten van de controles en de ervaren klachten bespreken en aan de hand hiervan een behandelplan opstellen. In een behandelplan staat onder andere beschreven welke gezondheidsdoelen u zou willen bereiken. De huisarts en de praktijkondersteuner gaan u helpen om uw doelen te bereiken.
 
Juist bij het leren leven en onder controle krijgen en houden van uw diabetes, is het belangrijk dat u zelf een goed beeld heeft van wat uw gezondheidsdoelen zijn en waar u hulp bij nodig heeft. Om het consult met uw huisarts of praktijkondersteuner goed te laten verlopen, is het verstandig om dit gesprek voor te bereiden, bijvoorbeeld door op papier te zetten welke vragen u heeft.
 
Tijdens de controleafspraken komen de volgende onderdelen aan bod:


Bloedsuiker- en bloedwaardes
Wanneer de praktijkondersteuner het noodzakelijk vindt, wordt uw bloedsuikerwaarde geprikt en bepaald. Aan de hand van de uitslag wordt beoordeeld of u medicatie nodig heeft of dat de medicatie die u gebruikt moet worden aangepast. Minstens een keer per jaar laat uw huisarts of praktijkondersteuner uw bloed prikken om ook andere bloedwaardes te onderzoeken. De uitslagen hiervan komen direct binnen in het Huisartsen Informatie Systeem van de huisarts.


Bloeddrukmeting 
Bij elke controle wordt uw bloeddruk gemeten. Een hoge bloeddruk komt namelijk vaker voor bij mensen met diabetes als bij mensen zonder diabetes. Door diabetes kunnen de bloedvaten minder soepel zijn, waardoor de bloeddruk hoger wordt. Daarnaast kunnen veranderingen in de insulinehuishouding ook een hoge(re) bloeddruk veroorzaken. Ook wordt de bloeddruk hoger door roken, overgewicht, vet en zout eten en te weinig bewegen. 
 
Voetcontrole
De praktijkondersteuner onderzoekt of u problemen heeft aan uw voeten die te maken hebben met uw diabetes. Voetproblemen komen bij diabetespatiënten vaker voor. Ook beoordeelt de praktijkondersteuner of het verstandig is om u door te verwijzen naar een podotherapeut. Afhankelijk van de ernst van de voetproblemen wordt uw verwijzing vergoed door de zorgverzekeraar. 

Oogcontrole
Het advies is om eenmaal per twee jaar uw ogen te laten controleren bij een optometrist. Deze controle is nodig omdat u door uw diabetes een grotere kans heeft op aandoeningen aan het oog. Veel diabetespatiënten krijgen hiermee in meer of mindere mate te maken. Bijna de helftEen deel van de diabetespatiënten heeft op het moment van de diagnose al een oogafwijking. 
 
Gezonde leefstijl
Diabetes is een chronische aandoening die van invloed is op uw dagelijks leven. Onder een gezonde leefstijl verstaan we voldoende bewegen, stoppen met roken, gezonde voeding en matig tot geen gebruik van alcohol. Het is dan ook belangrijk dat u ook zelf actief aan de slag gaat om een gezonde leefstijl te hebben en te behouden. Voeding en leefstijl zijn belangrijke factoren voor het onder controle houden, verminderen of soms zelfs doen verdwijnen van uw klachten of het voorkomen van complicaties. Iedere controle zal dit onderwerp worden besproken en krijgt u leefstijladviezen. U kunt worden doorverwezen bijvoorbeeld naar een diëtist of voor deelname aan een stoppen-met-roken programma. 
 
Voldoende bewegen
Door regelmatige lichamelijke activiteiten te doen kunnen uw klachten verminderen. Voldoende bewegen zorgt er ook voor dat u zich fitter voelt en meer ontspannen bent. U beweegt voldoende wanneer u minimaal vijf dagen in de week, 30 minuten matig tot intensief beweegt. Bent u jonger dan 18 jaar, dan is 60 minuten bewegen per dag de norm. U beweegt matig intensief wanneer u een iets hogere hartslag krijgt en sneller gaat ademhalen, bijvoorbeeld door te wandelen of te fietsen. De praktijkondersteuner zal aandacht besteden aan uw beweegpatroon. Indien nodig zal zij u adviezen geven of u doorsturen naar een fysiotherapeut.
 
Stoppen met roken
Roken is een belangrijke risicofactor bij het ontstaan van hart- en vaatziekten. Wanneer u diabetes heeft, heeft u een hoger risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Stoppen met roken doet het risico sterk dalen. De sterkste daling treedt al op in het eerste jaar. Stoppen met roken is vaak moeilijk, maar niet onmogelijk.  U hoeft het niet alleen te doen. De praktijkondersteuner en huisarts kunnen u hierbij helpen. Zij kunnen u adviezen geven maar weten ook welke hulpmiddelen er zijn en het beste bij u passen.
 
Gezonde voeding 
Voeding is van grote invloed op de diabetes. Als u diabetes heeft, is het belangrijk dat u gezond eet en een gezond gewicht heeft. Dat helpt samen met voldoende beweging mee aan een goede conditie en een vermindering van de klachten. De praktijkondersteuner zal aandacht besteden aan uw voedingspatroon. Indien nodig zal zij u voedingsadviezen geven of u doorsturen naar een diëtist.

De diëtisten in de regio zijn verenigd in het dietistennetwerk Zuid-Holland. Klik voor meer informatie hier. Met een verwijzing van uw huisarts bieden zij u begeleiding en behandeling. De meeste zorgverzekeraars hebben een regeling waarbij de consultkosten van de diëtist niet ten laste van het eigen risico komen Hieraan is een maximum per jaar aan gekoppeld. Check bij uw eigen zorgverzekeraar wat de voorwaarden zijn.
 

Geneesmiddelengebruik
Het is belangrijk dat u uw medicatie op de juiste manier gebruikt, zodat deze goed werken. De praktijkondersteuner en/of de apotheek zal u uitleggen hoe u de voorgeschreven medicatie moet gebruiken. Medicatie kan helpen om uw bloedsuikerspiegel onder controle te houden. Door een gezondere leefstijl heeft u mogelijk minder medicatie nodig. Neem de medicijnen volgens voorschrift in en wijk niet af van de dosering zonder overleg met uw behandelende arts.  Wacht niet tot het controleconsult wanneer u vragen heeft over het gebruik van de medicijnen. U kunt met vragen over uw medicatie ook altijd bij uw apotheker terecht.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie? Download de patiëntenfolder over diabetes mellitus:
Patiëntenfolder Diabetes
Patiëntenfolder Diabetes (suikerziekte) in eenvoudige taal

De werkgroep Patiëntenparticipatie van WSV Teylingen heeft een brief opgesteld voor mensen met diabetes mellitus. Wilt u meedenken als patiënt? Lees:  Patiëntenparticipatie bij diabetes