Naarmate men ouder wordt, neemt zowel de kans op het hebben van een chronische ziekte als de kans op het krijgen van een ziekte toe. Ziekte gaat vaak gepaard met het hebben van één of meer beperkingen. Beperkingen kunnen zowel lichamelijk, cognitief als ook sociaal-maatschappelijk van aard zijn. Om kwaliteit van leven te behouden is het van belang om met alle betrokkenen, de oudere, mantelzorger(s) en professionals samen keuzes te maken over wat belangrijk is in de zorgverlening en hoe deze het meest efficiënt geboden kan worden.

WSV Teylingen, bestaande uit huisartsen, apothekers, diëtisten en fysiotherapeuten, heeft een zorgprogramma ontwikkeld en afspraken gemaakt met ziekenhuizen, thuiszorg, gemeente Teylingen en Welzijnskwartier om zowel de zorg als de welzijnsaspecten voor ouderen te coördineren. Iedere partij speelt hierin zijn eigen rol. De huisartsen en de praktijkondersteuners kunnen u samen met de andere betrokkenen helpen uw zelfstandigheid te behouden om zolang mogelijk in uw vertrouwde thuisomgeving te kunnen blijven.

Binnen het zorgprogramma zijn afspraken gemaakt hoe de verschillende zorgverleners samenwerken op het vlak van mobiliteit (valpreventie), risico op ondervoeding, cognitieve problemen/dementie, medicatie en de wensen van ouderen.