Niet tevreden? 

Wij doen ons best om zorgvuldig te werken en een hoge kwaliteit van zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat u (patiënt, mantelzorger, collega-zorgverlener) niet tevreden bent over onze werkwijze of over de contacten binnen Zorggroep Voorhout - Warmond. Of misschien wilt u ons wijzen op een punt ter verbetering. Wij ontvangen graag signalen om van te leren en de kwaliteit van onze zorgverlening te verhogen. Samen met u zoeken we dan naar een verbetering of oplossing.

1. Hoe meldt u een klacht of verbeterpunt bij WSV Teylingen?
U kunt telefonisch, schriftelijk of via de mail contact opnemen met wijkmanager Martine van Zwieten:

Agneshove 83
2215 HS Voorhout
wijkmanager@wsvteylingen.nl 

Hoe werkt de klachtenregeling van WSV Teylingen?
De manier waarop uw klacht wordt afgehandeld, hangt af van de inhoud van uw klacht en uw bedoeling. De klachtenprocedure van WSV Teylingen verloopt als volgt:

  • De ontvangst van uw telefonische melding, brief, e-mail of online formulier wordt binnen 2 werkdagen schriftelijk of mondeling aan u bevestigd.
  • Uw klacht wordt daarna door de wijkmanager binnen 2 weken met u besproken.
  • Wanneer de klacht gaat over een zorgverlener die u heeft behandeld, of met wie u als collega-zorgverlener te maken heeft gehad, neemt de zorggroep contact op met deze persoon, indien u dat wenst.
  • WSV Teylingen hanteert een termijn van 4 weken om tot een besluit te komen. Als het nodig is kan deze termijn eenmalig met 4 weken worden verlengd, u wordt hier dan over geïnformeerd.
  • Indien u dat wenst, vindt een bemiddelingsgesprek plaats.

 

2. Andere instanties

Misschien vindt u het moeilijk de klacht bespreekbaar te maken en weet u niet goed hoe u dit moet aanpakken. In dat geval kunt u terecht bij Het Landelijk Meldpunt Zorg of het Nationale Zorgnummer.

Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft advies en informatie. De medewerkers informeren u over uw mogelijkheden om de klacht op te lossen, beantwoorden uw vragen en helpen u met praktische tips. Voor meer informatie hierover kunt u bellen met 088 - 120 50 20. Het Landelijk Meldpunt Zorg is op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur.

Het Nationale Zorgnummer adviseert, informeert en verwijst door als dat nodig is. Het is een samenwerking van Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en het MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Zij zijn maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur bereikbaar op 0900 - 2356780.

Zorgverleners kunnen contact opnemen met het meldpunt van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het Meldpunt IGJ is op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur bereikbaar via 088 - 120 5000, of stuur een mail naar meldpunt@igj.nl.

 

3. Indienen van de klacht bij de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg

Het kan zijn dat bovengenoemde mogelijkheden niet tot een oplossing hebben geleid of in uw situatie niet van toepassing zijn. In dat geval kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (www.skge.nl). Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht? U kunt het oordeel van de SKGE dan neerleggen bij de geschillencommissie van de SKGE.